Blog

badanie testy
Psychotechnika jest to badanie psychologiczne z zastosowaniem różnych metod. Mówimy tu o psychotestach przeprowadzanych w „Pracownia Psychologiczna Ewa Kohnke”, które niezbędne są do wykonywania niektórych zawodów. Rodzaj testów uzależniony jest od tego, na jakie stanowisko pracy ubiega się kandydat. Psychotesty składają się z trzech części. W pierwszej kolejności wykonuje się testy papierowe, które mają ocenić cechy osobowości, dojrzałość emocjonalną i możliwości poznawcze i intelektualne. W głównej mierze taki test ma za zadanie określić, na jakim...więcej
Każda osoba ubiegająca się po raz pierwszy o uprawnienia do zdobycia prawa jazdy lub gdy kończy termin ważności dokumentu, musi przejść badania lekarskie. Na ich podstawie ustala się czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić kandydata na stanowisko kierowcy, musi dopełnić formalności zgodnie z Kodeksem Pracy. To na nim ciąży obowiązek skierowania kierowcę na wstępne badania lekarskie, które można wykonać w  Pracowni Psychologicznej Ewa Kohnke oraz szkolenia bhp. W badaniu wstępnym dokonuje się...więcej