Blog

Każda osoba ubiegająca się po raz pierwszy o uprawnienia do zdobycia prawa jazdy lub gdy kończy termin ważności dokumentu, musi przejść badania lekarskie. Na ich podstawie ustala się czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić kandydata na stanowisko kierowcy, musi dopełnić formalności zgodnie z Kodeksem Pracy. To na nim ciąży obowiązek skierowania kierowcę na wstępne badania lekarskie, które można wykonać w  Pracowni Psychologicznej Ewa Kohnke oraz szkolenia bhp. W badaniu wstępnym dokonuje się...więcej