W jakiej sytuacji wystawia się opinie orzecznicze?

terapia dziecięca

Etap rozwoju dziecka jest najważniejszym dla jego całego dalszego życia. To na nim wiele nieprawidłowości jest możliwych do skorygowania. Ważne jest jednak ustalenie ich przyczyn, a także dokładna charakterystyka. Nim jednak podda się dziecko badaniu psychologicznemu, warto najpierw udać się do lekarza pediatry, który w pierwszej kolejności wykluczy u dziecka problemy zdrowotne.

Dopiero ten lekarz, w przypadku podejrzeń i wątpliwości, kieruje do specjalistycznej poradni. Dzieje się tak wtedy, gdy pewne zachowania dziecka, odbiegają od przyjętych norm dla danego wieku. Wszelkie niepokojące oznaki należy konsultować ze specjalistą, od psychologa szkolnego po poradnię psychologiczno-pedagogiczną, taką jak Pracownia Psychologiczna Ewa Kohnke. Nie jest do tego potrzebne żadne skierowanie, jednak pierwsze kroki należy kierować do lekarza pediatry w tym celu, aby wykluczyć niekiedy oczywiste przyczyny zachowań. Poradnia psychologiczna to nie ostateczność, jednak nawet psycholog wypyta w pierwszej kolejności o stan zdrowia małego pacjenta, dlatego należy wykluczyć np. alergie, czy zły sposób odżywiania. Opinia orzecznicza, wystawiana w poradni stanowi ocenę psychologa w kontekście zdrowia psychicznego danej osoby. Wlicza się w to różnego rodzaju zaburzenia, autyzm, opóźnienie rozwoju czy wady rozwojowe.

Sytuacje dla opinii orzeczniczej

Jeśli udamy się z dzieckiem do poradni, a psycholog oceni, że wszystko jest w porządku, takiej opinii nie wystosuje, ponieważ nie zachodzi taka potrzeba. Specjalista dokonuje oceny na etapie diagnozy dziecka, ustala czy występują niepełnosprawności. Jeśli tak, wówczas wystawia opinię orzeczniczą, która ma moc w placówkach edukacyjnych, ujęta jest jako orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Które pozwala na to, aby dobrać dziecku odpowiedni program edukacji, dostosowany do jego możliwości. Ten rodzaj orzeczenia otrzymują dzieci słabo słyszące lub niesłyszące, słabowidzące lub niewidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Opinia orzecznicza uzyskana w specjalistycznej poradni dotyczy więc nieprawidłowości o charakterze psychofizycznym, i tylko w tych sytuacjach jest wystawiana. Opinia dotyczy kilku etapów: roku szkolnego, edukacyjnego lub okresu kształcenia. Gdy zmienia się etap, wówczas należy wystąpić o kolejną opinię. Zawiera ono każdorazowo diagnozę oraz zalecany kierunek, oraz formę edukacji, terapie i formy pomocy, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Należy pamiętać, że wiele rodzajów zaburzeń, wykrytych od najmłodszych lat, może przybrać łagodniejszą formę, poprzez odpowiedni dobór metod edukacji oraz rehabilitacji, dlatego warto korzystać z pomocy specjalistycznych poradni.