Jak wygląda badanie psychologiczne dla osób ubiegających się o broń?

notes

Osoby zamierzające zakupić broń, bez względu na wykonywany zawód bezwzględnie muszą przejść określone prawem badania psychologiczne, podobne do tych, którym poddawane są osoby posługujące się nią na co dzień. Na czym polegają badania psychologiczne na broń? Kto je przeprowadza?

 

Czy można posiadać broń w Polsce?

W Polsce istnieje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. To oznacza również, że każdy, kto chce ją zakupić, musi bezwzględnie poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym, które potwierdzą zdolność fizyczną i psychiczną do posiadania broni. Pozytywne zaliczenie badań jest podstawą do otrzymania orzeczenia i dostania zgody na zakup broni. Jak słusznie można zauważyć, jest to pewna procedura, której punktem wyjścia jest odpowiedź na pytanie, czy każdy może starać się o posiadanie broni?

O pozwolenie na broń może starać się osoba, która ukończyła 21 rok życia i ma stałe miejsce zamieszkania na terenie RP. Ważne jest, że musi to być osoba wolna od jakichkolwiek wyroków za popełnienie przestępstwa i pozytywnie zaliczyć badania psychologiczne. Jest ono potrzebne, aby móc starać się o broń nie tylko bojową, ale również myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową.

Jak przebiega badanie psychologiczne na broń

Badanie psychologiczne na broń przeprowadzane jest w specjalnie do tego przygotowanych i uprawnionych placówkach. Składa się ono z kilku etapów, z których pierwszym jest tzw. rozmowa z psychologiem, czyli nic innego jak szczegółowy wywiad psychologiczny. Po jego zakończeniu następuje faza testów psychologicznych, składających się z określonych kwestionariuszy do wyboru. W ostatniej części spotkania następuje etap omówienia zebranych informacji i wydania stosownego dokumentu przez psychologa.

Badania na broń mogą być przeprowadzone przez specjalistów na zasadach określonych w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.