Czym jest psychotechnika i kogo obowiązuje?

mózg

Psychotechnika jest to badanie psychologiczne z zastosowaniem różnych metod. Mówimy tu o psychotestach przeprowadzanych w „Pracownia Psychologiczna Ewa Kohnke”, które niezbędne są do wykonywania niektórych zawodów.

Rodzaj testów uzależniony jest od tego, na jakie stanowisko pracy ubiega się kandydat. Psychotesty składają się z trzech części. W pierwszej kolejności wykonuje się testy papierowe, które mają ocenić cechy osobowości, dojrzałość emocjonalną i możliwości poznawcze i intelektualne. W głównej mierze taki test ma za zadanie określić, na jakim poziomie kandydat ma trafność logicznego myślenia oraz jaką ma sprawność koncentracji i podzielności uwagi. Dopiero w następnej kolejności wykonuje się badanie, które ma na celu zbadanie sprawności psychofizycznej. Takie badanie wykonywanie jest na specjalnych aparatach np. Ap. Piórkowskiego, Aparat Krzyżowy, Stereometr, czy MRK, które za zadanie mają sprawdzenie stereometrii widzenia, widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie, szybkości i czasu reakcji na bodźce świetlne lub dźwiękowe oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Po wykonaniu testów psycholog przeprowadza z badanym wywiad na temat jego stanu zdrowia, co do wykonywanej pracy. Na sam koniec omawia wykonane testy i wydaje orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do wykonywania zawodu, na jaki ubiega się kandydat. Orzeczenie w zależności od tego, kto skierował daną osobę na badanie, osoba badana przedstawia orzeczenie odpowiedniemu organowi. Takie badanie na ogół trwa od minimum 30 min do około 2 godzin.

Kto musi wykonać psychotesty?

Kierowcy samochodów osobowych, prowadzący pojazdy służbowe np. którzy zatrudnieni są na stanowisku przedstawiciela handlowego, kuriera, zaopatrzeniowca czy też koordynatora regionalnego, a także operatorzy maszyn typu suwnica, żuraw, koparka, ładowarka lub wózek widłowy czy pracujący na wysokości powyżej 3,5 m, oraz inne osoby pracujące na stanowiskach wymagających specjalistycznych sprawności psychofizycznych, muszą przejść muszą przejść badanie psychologiczne. Po takim badaniu otrzymują bezterminowe orzeczenie, które przedstawia się lekarzowi medycyny pracy (lekarz medycyny pracy określa, kiedy ma nastąpić badanie kontrolne). Natomiast kierowcy zawodowi, czyli taksówkarze, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, przewożących zasoby pieniężne, instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy nauki jazdy, pojazdów ciężarowych czy też autobusów, kończą takie badanie orzeczeniem psychologicznym ważnym 5 lat. Kierowcy posiadający kat. C, C+E, kat D, D+E (lub kandydaci ubiegający się o przyznanie tych kategorii) wykonują badanie w Ciemni i po jego wykonaniu, badani otrzymują osobne zaświadczenie, które przedstawiają lekarzowi medycyny pracy. Takie łączne orzeczenie (psychologiczne i lekarskie) przekazują do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, który nadaje kategorię lub przedłuża jej ważność i uzyskany dokument przekazują pracodawcy do akt osobowych. Kierowcy, którzy pracują na własnej działalności gospodarczej, muszą takie orzeczenie wozić zawsze przy sobie, by móc okazać w przypadku kontroli przez Inspektorów Transportu Drogowego (ITD.). Również na takie badanie psychologiczne można być skierowanym decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy. W tym przypadku orzeczenie wydawane jest bez zachowania okresu ważności. Psychotesty mają obowiązek wykonać osoby starające się o pozwolenie na broń lub posługujący się bronią oraz Strażnicy Gminni czy Miejscy, Kuratorzy Społeczni i Sądowi, Komornicy, Sędziowie, Prokuratorzy. Badanie ma na celu wykazać poziom dojrzałości emocjonalnej, sprawności psychofizycznej oraz ocenić osobowość kandydata, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa. Orzeczenie wydawane jest na czas określony.