Kiedy wykonuje się badania wstępne dla kierowców?

wizyta 1

Każda osoba ubiegająca się po raz pierwszy o uprawnienia do zdobycia prawa jazdy lub gdy kończy termin ważności dokumentu, musi przejść badania lekarskie. Na ich podstawie ustala się czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić kandydata na stanowisko kierowcy, musi dopełnić formalności zgodnie z Kodeksem Pracy.
To na nim ciąży obowiązek skierowania kierowcę na wstępne badania lekarskie, które można wykonać w Pracowni Psychologicznej Ewa Kohnke oraz szkolenia bhp. W badaniu wstępnym dokonuje się kilku badań: okulistyczne, które ma na celu zbadać sprawność wzrokową, badanie pola widzenia oraz widzenie barwy czerwonej; neurologiczne, które ma ocenić koordynację ruchową; laryngologiczne, czyli badanie słuchu; oraz ogólnolekarskie, które ma ustalić ogólny stan zdrowia kandydata. Ponadto lekarz powinien w ramach badań pomocniczych zbadać poziom glukozy, wykonać badanie EKG, badanie widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia oraz wykluczyć padaczkę. Kandydaci na kierowców muszą wykonać badania psychotechniczne obejmujące testy pisemne oraz aparaturowe, które mają wykluczyć przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Psychotesty mają na celu zbadanie dojrzałości emocjonalnej oraz sprawności psychofizycznej.

Badania wstępne – obowiązek pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek skierować każdego nowego pracownika na badanie wstępne. Badanie kandydata na kierowcę ma stwierdzić czy istnieją lub nie, przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Badanie takie przeprowadza lekarz medycyny pracy, który ma uprawnienia wydane przez marszałka województwa. Badany otrzymuje orzeczenie, w którym w miejscu stanowiska koniecznie musi być zaznaczone, że dotyczy kierowcy transportu drogowego. Badanie wstępne kierowcy zawodowi muszą wykonać przed ukończeniem kwalifikacji zawodowej, czyli data wydania na świadectwie kwalifikacji musi być późniejsza niż data badania wstępnego. Jeśli kierowca zawodowy ma wpisaną datę ważności badań kwalifikacyjnych w prawie jazdy, to taki pracownik nie jest zmuszony do wykonywania ponownie tych badań. W tym przypadku kandydat ubiegający się o pracę na stanowisko kierowcy ma obowiązek dostarczyć pracodawcy kopię orzeczenia lekarskiego. Natomiast, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana wówczas pracodawca, jest zobowiązany do zwrotu kopii orzeczenia. W przypadku kierowców zawodowych, którzy zajmują się przewozem towarów lub transportem osobowym przepisy obligują do przeprowadzania badań okresowych. Kierowcy zawodowi do 60. roku życia muszą powtarzać badania co 5 lat, natomiast powyżej tego wieku co 2,5 roku.