Psychoterapia w Pucku – profesjonalna pomoc

psychoterapia

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychiki, ale też droga do ukojenia i zbalansowania natury psychicznej i – zarazem – zwiększenia własnego potencjału osobowościowego.

W tej metodzie, opartej na różnych metodologiach lub szkołach, chodzi przede wszystkim o bezpośredni kontakt lekarza z pacjentem. Spotkania odbywają się cyklicznie, na podstawie wcześniej ustalanego harmonogramu, najczęściej w formie indywidualnej. Psychoterapię mogą prowadzić jedynie specjaliści psycholodzy z odpowiednim przygotowaniem. Oprócz wykształcenia psychologicznego lub psychiatrycznego, potrzebne będzie również ukończenie podyplomowych studiów z zakresu psychoterapii.

Psychoterapia sprawdza się w leczeniu takich zaburzeń jak:

  • zaburzenia lękowe,
  • depresja,
  • nerwica,
  • fobie,
  • zaburzenia odżywiania.

Oczywiście są to jedyne wybrane obszary, nad którymi pochylamy się w placówce TEST. Nasza pracownia psychologiczna w sposób otwarty i empatyczny podchodzi do wszystkich pacjentów, którzy zmagają się z własnymi odczuciami i myślami. Zapraszamy do zapoznania się z badaniami medycyny pracy.

Warto, by z psychoterapii skorzystały osoby, które napotkały na pewne trudności, z którymi nie da się poradzić emocjonalnie. Ta niemoc powiązana jest często z nadmiarem negatywnych zdarzeń, ze stresującym trybem życia lub długotrwałym lękiem, który narasta z miesiąca na miesiąc.

Na pewno dobrze jest szukać wówczas wsparcia u specjalisty, a doświadczony psycholog będzie wiedzieć, jaką terapię wdrożyć. Przy czym warto wiedzieć, że w najtrudniejszych zaburzeniach psychoterapia może być jedynie jednym z elementów leczenia np. obok farmakologii.