Na czym polega psychologiczna terapia indywidualna?

wizyta u psychologa

Terapia psychologiczna to skuteczna metoda leczenia zaburzeń i trudności natury psychologicznej. Terapię zaleca się zarówno pacjentom ze zdiagnozowaną jednostką chorobową, jak i osobom będącym w kryzysie, gdyż potrzebują one wsparcia i rozmowy z drugim człowiekiem, którego zadaniem jest okazanie pomocy w odnalezieniu sposobów radzenia sobie w niesprzyjających sytuacjach. Kluczem do efektywnej terapii prowadzonej w pracowni psychologicznej jest relacja z terapeutą oparta na zaufaniu, zrozumieniu i wzajemnym szacunku.

 

Jak przebiega psychologiczna terapia indywidualna?

Terapia indywidualna to spotkania „twarzą w twarz” z terapeutą, który podczas regularnie prowadzonych rozmów okazuje wsparcie swojemu pacjentowi. Spotkania odbywają się zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwają ok. 45-60 minut. Niektórzy błędnie uważają, że psycholog lub lekarz psychiatra udziela rad, poucza, czy nawet krytykuje – przekonanie to wynika wyłącznie z niewiedzy. Terapeuta to osoba, której misją jest niesienie pacjentom pomocy w drodze do przywrócenia pewności siebie pozwalającej na samodzielne podejmowanie decyzji i walkę z tym, co sprawia trudność w życiu codziennym. Wspólne omawianie zdarzeń z przeszłości bądź teraźniejszości pomaga w wypracowaniu metod poprawiających funkcjonowanie pacjenta.

Terapia indywidualna – do kogo jest skierowana?

Celem psychologicznej terapii indywidualnej jest polepszenie jakości życia pacjenta, a także określenie barier utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie. Spotkania z terapeutą niosą korzyść osobom w kryzysie, pacjentami z diagnozą depresji, zaburzeniami lękowymi, czy też osobowościowymi. Terapia indywidualna pomaga w rozwiązywaniu problemów w kontaktach z innymi ludźmi, a także kontrolowaniu agresji, czy też silnego poczucia winy.