Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny pracy?

laptop

Wizyty u lekarzy mają bardzo różny charakter oraz cel. Specjalnym rodzajem badania jest skierowanie do lekarza medycyny pracy, takiego jak Pracownia psychologiczna w Pucku. Ten rodzaj konsultacji jest wymagany przepisami prawa, ponieważ ustawodawca przewiduje konieczność weryfikacji stanu zdrowia danej osoby, w korelacji ze stanowiskiem pracy. Rolą lekarza jest dokonanie oceny, czy przyszły pracownik może wykonywać dany zawód, a także czy obecny może kontynuować w nim pracę. W zależności od rodzaju stanowiska, inne są wymogi związane z badaniem. Dla osób przy pracy biurowej sprawdza się słuch, jeśli są narażeni na hałas, wzrok oraz weryfikuje ogólny stan zdrowia. W przypadku kierowców sprawdza się ich wzrok i szybkość reakcji. Dla pracowników budowlanych poddaje ocenie słuch oraz układ oddechowy. Jednak zakres działań jest bardzo szeroki, a wszystkie mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia dolegliwości w związku z wykonywaną pracą, prowadzących nawet do trwałego kalectwa.

Przebieg badań

Badanie medycyny pracy jest bardzo proste i bezinwazyjne. Rozpoczyna się ono od wywiadu, w postaci ankiety. Lekarz wypytuje daną osobę o stan zdrowia, problemy, przeciwwskazania, a także choroby wrodzone i nabyte. Dokonuje on także wstępnej oceny ogólnego stanu pacjenta, by w razie konieczności odmówić wydania zgody lub zaproponować rozwiązania minimalizujące ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, zwanych chorobami zawodowymi. Kieruje on między innymi na badanie wzroku czy słuchu, które przeprowadza odpowiednio wykwalifikowany lekarz danej specjalizacji. Nie warto unikać odpowiedzi, a także zakłamywać pewnych stanów rzeczy, ponieważ w tym wypadku chodzi o zdrowie, a niekiedy i życie i żadna praca nie jest tego warta, aby je ryzykować. Odrębną sprawą jest np. zawód kierowcy, który wykonywany jest wśród wielu uczestników ruchu. Wszelkie trudności ze zdrowiem przekładają się na ryzyko nawet zabicia innych osób.