Czym jest i kiedy należy wykonać morskie świadectwo zdrowia?

marynarze

Morskie świadectwo zdrowia to dokument potwierdzający, że dana osoba jest zdrowa i gotowa do pracy na morzu. Świadectwo tego typu wydawane jest na podstawie opinii lekarza specjalizującego się w medycynie pracy. Wymóg dotyczący posiadania dokumentu określa Dziennik Ustaw, w którym pojawia się informacja mówiąca o tym, że marynarz zatrudniony na statku musi legitymować się nie tylko potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych, ale również książeczką żeglarską i ważnym świadectwem zdrowia. W dalszej części tekstu omawiamy, jakie badania lekarskie są niezbędne do uzyskania dokumentu. Wyjaśniamy także, kiedy należy wykonać morskie świadectwo zdrowia.

Niezbędne badania wymagane do wydania morskiego świadectwa zdrowia

Podstawą pozwalającą na określenie stanu zdrowia przyszłego marynarza są wyniki badań krwi oraz moczu. Na podstawie morfologii lekarz wyklucza infekcję oraz istnienie chorób nowotworowych, określa także poziom glukozy. Osoba ubiegająca się o morskie świadectwo zdrowia zostaje skierowana również na badanie EKG, które daje pogląd na pracę serca. Wymagane jest także RTG klatki piersiowej oraz ocena stanu zdrowia oczu, uszu i uzębienia. W ramach badania lekarskiego marynarz może zostać skierowany na konsultacje do lekarza specjalisty lub pracowni psychologicznej.

 

Morskie świadectwo zdrowia – dla kogo?

Morskie świadectwo zdrowia to dokument wymagany w przypadku osób ubiegających się o pracę marynarza wykonującego rejsy międzynarodowe oraz śródlądowe. Wykonanie badań jest wymagane ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom załogi znajdującym się na pokładzie statku. Badania opierają się na sprawdzeniu ogólnego stanu zdrowia – zdolność do pracy na morzu oznacza, że dana osoba może zostać zatrudniona jako marynarz.