Test 2-drive

biurko

SIRT - Test czasu reakcji prostej

Cel badania

Celem badania testem czasu reakcji prostej SIRT jest ocena szybkości reakcji oraz jej
stabilności.

Materiał testowy

Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach
czasowych.

  • SIRT - Test czasu reakcji prostej
  • CHORT- Test czasu reakcji z wyborem
  •  HECOR - Test rdynacji wzrokowo-ruchowej
  • SPANT - Dwuwymiarowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • PUT - Test spostrzegania i uwagi
  • PAMT - Test antycypacji
  • TRIT - Test rozumowania sytuacyjnego
  • NECOG - Test zrównoważenia emocjonalnego
  • PEMAL- Test poziomu przystosowania
  • SCOPE - Test radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Sprawność psychomotoryczna
Obszar ten obejmuje ocenę szybkości i adekwatność reakcji prostych, ocenę
szybkości i stabilności reakcji złożonych oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Szybkość reakcji-Szybkość reakcji dotyczy zdolności reagowania na bodźce w
sytuacjach prostych i złożonych. Jest ona rozpatrywana równolegle zarówno w
kontekście rozpoznawania bodźca i podejmowania decyzji jak i reakcji
motorycznej.

Adekwatność reakcji-Adekwatność reakcji dotyczy zdolności do odpowiedniego reagowania na znajdujące się w polu widzenia bodźce krytyczne. Jest ona związana z wyborem właściwego schematu działania i równoczesnym zahamowaniem schematów niewłaściwych.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koordynacja wzrokowo-ruchowa to sprawność wykonywania zadań wymagających zróżnicowanych reakcji motorycznych w odpowiedzi na pojawiające się bodźce.

Sprawność intelektualna i procesy poznawcze

Spostrzeganie i uwaga

Rozumienie sytuacji

Antycypacja służy ocenie umiejętności antycypacji ruchu wielu obiektów. Osobie badanej prezentowana jest prosta animacja poruszających się z różną prędkością obiektów.

Osobowość

Dojrzałość społeczna