Blog

lekarz medycyny pracy
Wizyty u lekarzy mają bardzo różny charakter oraz cel. Specjalnym rodzajem badania jest skierowanie do lekarza medycyny pracy, takiego jak Pracownia psychologiczna w Pucku. Ten rodzaj konsultacji jest wymagany przepisami prawa, ponieważ ustawodawca przewiduje konieczność weryfikacji stanu zdrowia danej osoby, w korelacji ze stanowiskiem pracy. Rolą lekarza jest dokonanie oceny, czy przyszły pracownik może wykonywać dany zawód, a także czy obecny może kontynuować w nim pracę. W zależności od rodzaju stanowiska, inne są wymogi związane...więcej
opinie orzecznicze
Etap rozwoju dziecka jest najważniejszym dla jego całego dalszego życia. To na nim wiele nieprawidłowości jest możliwych do skorygowania. Ważne jest jednak ustalenie ich przyczyn, a także dokładna charakterystyka. Nim jednak podda się dziecko badaniu psychologicznemu, warto najpierw udać się do lekarza pediatry, który w pierwszej kolejności wykluczy u dziecka problemy zdrowotne. Dopiero ten lekarz, w przypadku podejrzeń i wątpliwości, kieruje do specjalistycznej poradni. Dzieje się tak wtedy, gdy pewne zachowania dziecka, odbiegają od przyjętych...więcej
badanie testy
Psychotechnika jest to badanie psychologiczne z zastosowaniem różnych metod. Mówimy tu o psychotestach przeprowadzanych w „Pracownia Psychologiczna Ewa Kohnke”, które niezbędne są do wykonywania niektórych zawodów. Rodzaj testów uzależniony jest od tego, na jakie stanowisko pracy ubiega się kandydat. Psychotesty składają się z trzech części. W pierwszej kolejności wykonuje się testy papierowe, które mają ocenić cechy osobowości, dojrzałość emocjonalną i możliwości poznawcze i intelektualne. W głównej mierze taki test ma za zadanie określić, na jakim...więcej
Każda osoba ubiegająca się po raz pierwszy o uprawnienia do zdobycia prawa jazdy lub gdy kończy termin ważności dokumentu, musi przejść badania lekarskie. Na ich podstawie ustala się czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić kandydata na stanowisko kierowcy, musi dopełnić formalności zgodnie z Kodeksem Pracy. To na nim ciąży obowiązek skierowania kierowcę na wstępne badania lekarskie, które można wykonać w  Pracowni Psychologicznej Ewa Kohnke oraz szkolenia bhp. W badaniu wstępnym dokonuje się...więcej