Badania kierowców kat. B

Psychotechnika ma zasadniczo jeden cel – chodzi o to, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ciągu życia większość z nas będzie miała do czynienia z takimi czynnościami weryfikującymi.

Badania psychologicznewykonuje się u kierowców zawodowych i niezawodowych. Nasza pracownia psychologiczna oferuje kompleksowe badania psychologiczne kierowców kat. B.

Kto ma obowiązek poddać się takim badaniom? To między innymi:

  • kandydaci na kierowców zawodowych,
  • instruktorzy oraz egzaminatorzy,
  • kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na takie badanie od lekarza,
  • osoby, które w pracy korzystają z samochodu wymagającego kat. B,
  • osoby, które prowadziły pojazd po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  • osoby, które przekroczyły granicę 24 punktów karnych.

Warto również mieć na uwadze to, że kierowcy zawodowi przed ukończeniem 60. roku życia powinni poddawać się badaniom psychotechnicznym co 5 lat. Ci, którzy już przekroczyli ten próg wiekowy, muszą je wykonywać co 2,5 roku.

Jak wyglądają badania psychotechniczne?

Psychotesty kat. B prowadzone są w trzech etapach. Są to:

  • badanie osobowości i koncentracji osoby prowadzącej pojazd mechaniczny (najczęściej w formie testu pisemnego),
  • badanie aparaturowe,
  • wywiad z kierowcą.

Największą ciekawość wzbudza drugi etap. O jaką aparaturę chodzi? Dobiera się ją według określonego rodzaju badania psychotechnicznego. Na przykład Aparat Krzyżowy bada przede wszystkim szybkość reakcji i koordynację wzrokowo-ruchową. Z kolei Pierścienia Landolta i Noktometr określają sprawdzają dolny próg wrażliwości wzrokowej, a także stopień adaptacji wzroku do ciemności po olśnieniu.

Trzeba podkreślić, że badania psychologiczne kierowców kat. B powinny być przeprowadzane wyłącznie w profesjonalnych pracowniach psychologicznych, zarejestrowanych na specjalnej liście pracowniach psychologicznych. Każdy z tych punktów musi znajdować się w rejestrze marszałka województwa.